Faaliyet Alanlarımız

Baraj ve Gölet Projeleri

Kıl Çekirdekli Toprak/Kaya Dolgu Barajlar ve Göletler

Önyüzü Beton Kaplı Toprak/Kaya Dolgu Barajlar ve Göletler

Silindirle Sıkıştırılmış Beton Barajlar ve Göletler

Beton Ağırlıklı Barajlar ve Göletler

Atık Depolama Barajlar ve Göletler

Hidro Elektirik Projeleri

Yükleme Havuzları, Denge Bacaları ve Cebri Borular

Nehir Tipi Hidroelektrik Santral

Depolamalı Hidroelektrik Santral

Regülatörler ve Yardımcı Yapılar

İletim Yapıları

Taşkın Koruma Projeleri

Yatak Tanzimi

Sel Kapanı

Tersip Bendi

Islah Sekisi

Mahmuzlar

Sulama ve Drenaj Projeleri

Regülatörler ve Yardımcı Yapılar

Basınçlı Sulama Sistemleri

Klasik Sulama Sistemleri

Pompa İstasyonu

İletim Yapıları

Drenaj Sistemleri

Ulaştırma Projeleri

Ulaşım ve Servis Yolları

Karayolları

Köprüler

Tüneller

Sanat Yapıları

Planlama Hizmetleri

Master Plan

Fizibilite Çalışmaları

Planlama Çalışmaları

Ekonomik Analizler